บริษัท นิปปอน ล็อก (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ กันยายน 2555

เรารับออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเกี่ยวกับรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้ระบบ มาตรฐาน ISO 9001:2015

ISO9001