Product information

รถยนต์

เราผลิตและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ยานยนต์

จักรยานยนต์

เราพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกสบายของผู้ขับขี่จักรยานยนต์

อุตสาหกรรม

เรามีประสบการณ์และความสามารถ พัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

อื่นๆ

เราผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของเรา เช่น อุปกรณ์ทางเรือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และอื่นๆ

*** คลิกที่รูปภาพ เพื่อลิ้งค์ไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ที่ประเทศญี่ปุ่น ***
ページTOPへ